Ako zabaviť deti? 5 hier, ktoré sú zábavné i poučné

Zábavu môžu deti zažiť aj na záhrade či v detskej izbičke počas upršaných dní. Inšpirujte sa piatimi originálnymi hrami, pri ktorých sa deti zabavia, spoznajú svet a otestujú svoje schopnosti.

Hranie sa nie je len o zábave a zabíjaní nudy. Podnecuje deti k tvorivosti či kritickému mysleniu.

Ako hry ovplyvňujú mozog dieťaťa? 

Mnohé dnešné deti majú jasne nastavený denný režim plný krúžkov a povinností. Na detské hry veľmi nezostáva čas. Ako dokazujú výskumy, hry v skutočnosti rozvíjajú motoriku, logické myslenie, plánovanie, podporujú fantáziu a detskú zvedavosť.¹ Pomáhajú tiež deťom spoznávať svet a získavať poznatky zábavnou formou.

Hry tiež podporujú ich jazykové schopnosti či osvojenie si umenia rečníctva a argumentácie. Okrem toho si deti vďaka nim trénujú trpezlivosť a sebaovládanie.² Hry pomáhajú pri pochopení základných fyzikálnych zákonov, spoznaní rizika a nebezpečenstva a najmä prispievajú k lepšej socializácii detí.³

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) identifikovala zoznam dôležitých zručností, ktoré sú kľúčové pre 21. storočie.⁴ Tieto zručnosti by mali viesť k lepšiemu pochopeniu sveta, ako i ku kvalitnému uplatneniu sa na trhu práce. Do prvej desiatky tých najdôležitejších sa dostali: komunikácia, spolupráca, kreativita či inovatívnosť. Ako sú na tom vaše deti? Vyskúšajte niektoré z hier a podporte ich zručnosti a schopnosti.

1. Hra Lopta

Minimálny počet hráčov:

Vek hráčov: 5 – 100

Táto hra je ideálna pre deti a dospelých z celého okolia. K hre potrebujete len veľa hravých nadšencov a jednu loptu. Ako sa hrá? Hráčov rozdelíme do viacerých tímov tak, aby bol v každom tíme rovnaký počet hráčov. Každý tím musí vyriešiť na prvý pohľad jednoduché zadanie: Dostať loptičku od prvého hráča až na zem. Podmienkou je, aby loptička počas toho, ako si ju bude tím posúvať, prešla rukami všetkých hráčov.

Znie to jednoducho, však? Tímy ale čoskoro zistia, že nájsť najrýchlejší spôsob nie je také ľahké. Bude rýchlejšie loptičku si podávať, alebo vytvoriť koryto z rúk hráčov a spustiť tak loptičku až na zem? Na to už musia prísť hráči sami. Vyhráva tím, ktorý dostane loptičku na zem za čo najkratší čas.  

Aký je účel hry a čo sa pri nej deti naučia?

Zábavná hra, pri ktorej si precvičíte nielen svoju motoriku a fyzičku, ale aj zručnosti ako plánovanie či schopnosť pracovať v tíme. Deti sa tak učia akceptovať vplyv tímovej spolupráce na finálny výsledok (koordinácia s ostatnými deťmi) a bojovať so svojou frustráciou z prípadného nezdaru. 

2. Dobrodružná stanovačka

Minimálny počet hráčov:

Vek hráčov: 6 – 100

Čo je väčšie dobrodružstvo ako stanovačka? Rozložte stan na lúke, pri lese alebo na záhrade za domom. Prineste spacáky, jedlo, nápoje a strávte čas spoločne ako rodina. Stanovačku môžete okoreniť zábavnou hrou, ktorá sa hrá v noci, respektíve v tme.

Ešte pred zotmením pripravte po okolí niekoľko stanovíšť. Umiestnite na ne niekoľko predmetov, ktoré budú slúžiť ako dôkaz návštevy miesta.  Pokiaľ sú deti väčšie, na stanovištia môžete pripraviť hádanky, rébusy, odkazy, ktoré ich navigujú do cieľa. Po prejdení celej trasy sa ocitnú na samom konci, čo znamená, že zložili skúšku odvahy. Pripravte im malé prekvapenie a odmeňte ich za statočnosť. 

Aký je účel hry a čo sa pri nej deti naučia?

Malí pátrači sú vystavení novej situácii, kde ukážu svoje reakcie. Pri prechode medzi stanovišťami musia prekonať strach, ako aj nabrať odvahu pri pátraní po predmetoch. Deti sa počas hry učia samostatnosti, pretože trať musia prejsť bez pomoci dospelého. V novej a stresujúcej situácii musia taktiež zachovať chladnú hlavu a sústrediť sa na inštrukcie. Jednoduchá úloha si vyžaduje komplexné zručnosti vášho dieťaťa. 

3. Kto sa stane majstrom komunikácie?

Minimálny počet hráčov:

Vek hráčov: 10 – 100

Ďalšia na zozname je zaujímavá hra, ktorá podporuje jazykové zručnosti detí. Je určená pre staršie, školopovinné deti vo veku od 10 rokov. Deti sedia v kruhu alebo vedľa seba. Okrem detí je k hre potrebný jeden moderátor, ktorý ovláda stopky a zároveň vymýšľa témy. Počas 60 sekúnd (bez zastavenia) musia deti rozprávať na zvolenú tému, ako napríklad globálne otepľovanie, prečo musíme chodiť do školy alebo prečo sa hrať hry. Nesmú použiť vopred dohodnuté slová. Jednou možnosťou je vyzvať ich na monológ bez slov ako „hm, ehm‟. Pri druhej možnosti sa musia zaobísť bez vybraných slov, ktoré sú v danej téme časté. 

Deti dostávajú za každé splnenie úlohy, keď za 60 sekúnd nepovedia vybrané slovíčko, jeden bod. Majstrom komunikácie sa stane ten, kto získa najviac bodov. Cena pre majstra komunikácie je už len na vašej fantázii. 

Aký je účel hry a čo sa pri nej deti naučia?

Hrou si deti overia svoje verbálne schopnosti, pretože viesť 60-sekundový monológ je naozaj náročné. V hlave si musia držať niekoľko pravidiel naraz: rozprávať bez zastavenia, nepoužiť určité slová a produkovať myšlienky, ktoré majú zmysel. Hra ukazuje aj ich flexibilitu, všeobecné poznanie témy a to, ako dokážu formulovať a následne prezentovať svoj názor. 

4. Poznáte rastliny zo záhrady? 

Minimálny počet hráčov:

Vek hráčov: 6 – 100

Okrem vedomostí zo školy je dôležité poznať prostredie, v ktorom žijeme. Táto hra deti naučí vnímať prírodu a jej krásy. Poznajú deti púpavu, ďatelinu, listy buka, duba či smreka? Pripravte im zoznam rastlín, listov, ktoré musia nazbierať a pripraviť z nich šalát. 

Vyznačte v encyklopédii rastliny, ktoré sa nachádzajú vo vašom okolí. Deti sa pustia na lov ingrediencií do šalátu. Konečný výsledok však v žiadnom prípade nekonzumujte. Na konci hry sa porozprávajte o účinkoch rastlín, o tom, ako rastú, kedy a kde ich nájdete.   

Aký je účel hry a čo sa pri nej deti naučia?

Na mnohých základných školách v zahraničí sa vracajú k myšlienke záhradníckej výchovy.⁵ Tá má hneď niekoľko výhod. Malí záhradkári sa učia o tom, ako sa zelenina a ovocie dostanú až na náš stôl. Uvedomujú si tak hodnotu jedla a na druhej strane zbytočnosť plytvania potravinami. Táto aktivita má však aj sociálny rozmer. Deti si rozdeľujú na záhrade úlohy a zodpovednosti. Okrem toho medzi sebou komunikujú, diskutujú a nadväzujú priateľstvá. 

5. Slepý had

Minimálny počet hráčov:

Vek hráčov: 6 – 100

O čo v ide v hre Slepý had? Deti sa postavia za seba, pochytajú sa za ramená a všetci si zaviažu oči – až na posledného, ktorý bude musieť viesť celú družinu tak, že ak stlačí pravé rameno spoluhráča, signál sa pošle dopredu a prvý zabočí doprava, resp. pri stlačení ľavého ramena doľava. Úlohou detí bude prejsť čo najrýchlejšie do cieľa. 

Úlohou rodiča či animátora je vytvoriť prekážkovú dráhu. Tá však nesmie byť príliš náročná, aby ju deti zvládli, ale zároveň ani príliš jednoduchá, aby sa deti nedostali do cieľa bez zaváhaní. Následne sa môžete porozprávať o tom, ako sa pri hre deti cítili a ako by mali ideálne postupovať. 

Aký je účel hry a čo sa pri nej deti naučia?

OECD radí medzi potrebné zručnosti 21. storočia aj schopnosť pracovať v tíme či komunikáciu.⁶ Práve tie si deti trénujú pri tejto hre.

Hry sú skvelým prostriedkom na zábavu, ale aj na pochopenie sveta okolo nás. Zahrajte sa spolu s deťmi, sledujte ich pri hre a obohacujte sa navzájom.

tip na článok:

Chcete mať šikovné ratolesti? Začnite s nimi cvičiť jednoduché cviky pre deti

Cvičenie Deti
Prečítať