Kontakt so zvieratami – liek na úzkosť, bolesť aj agresivitu

Je pondelok ráno. Pred odchodom do práce vynášate odpadky. Ponáhľate sa, v hlave máte dlhý zoznam povinností. Nemáte čas zastaviť sa a započúvať sa do vtáčieho spevu. Ale vták trvá na svojom a krása jeho spevu pôsobí hypnoticky. Spev vás zaleje ako osviežujúca sprcha a núti vás k úsmevu.

Kontakt so zvieraťom u nás ľudí znižuje stres. Nemusíte ani absolvovať animoterapiu, ktorá využíva pozitívne pôsobenie zvierat na emocionálne aj fyzické zdravie človeka. Stačí obyčajná prítomnosť zvieraťa vo vašej bezprostrednej blízkosti.

Pozitívne účinky kontaktu zvieraťa na psychické zdravie človeka potvrdzujú aj výskumy. Bolo preukázané, že kontakt so zvieraťom zlepšuje naše empatické zručnosti, znižuje strach a úzkosť a pomáha zmierniť depresívne nálady. Osvedčil sa dokonca pri učení.

Zvieratká navodzujú dôveru a pocity pokoja, pomáhajú lepšie zvládať bolesť a znižovať agresivitu. Rovnako boli u ľudí, ktorí boli v kontakte so zvieratami, zaznamenané ich antistresové účinky. Títo ľudia mali nižší krvný tlak a srdcový tep, ale tiež nižšie hladiny kortizolu, zvýšené hladiny oxytocínu. Viaceré štúdie zdokumentovali, že vlastnenie domáceho zvieratka malo pozitívny efekt na zdravie u pacientov s chronickým ochoreniami

tip na článok:

Keď zviera dokáže porozumieť aj liečiť. Ako funguje animoterapia?

Duševné zdravie Zdravotná starostlivosť
Prečítať

Pozitívne sociálne účinky vzťahov ľudí a zvierat

 • Štúdia preukázala, že pracovná terapia so psom v porovnaní so sedeniami bez psa viedla k nárastu použitia jazyka a nárastu sociálnej interakcie medzi 7- až 13-ročnými deťmi s autizmom. 
 • Pozitívne zmeny vďaka zvieraťom-asistovanej terapie boli pozorované aj u hospitalizovaných psychiatrických pacientov, kde skupina so zvieraťom bola interaktívnejšia voči ostatným pacientom, vykazovala viac úsmevov a spokojnosti, bola nápomocnejšia voči druhým, spoločenskejšia, aktívnejšia a viac reagovala.
 • Aj v programoch pre starších hospitalizovaných pacientov boli zaznamenané pozitívne vplyvy na verbálnu komunikáciu: títo pacienti viac iniciovali rozhovory a viedli dlhšie rozhovory. 
 • Výskumníci tiež porovnávali účinok návštevy iba človekom, v sprievode psa a v sprievode robotického psa na sociálne interakcie obyvateliek domova sociálnych služieb s demenciou. Pes aj robotický pes viac stimulovali sociálnu interakciu, ako keď ich navštívil iba človek bez psa. 
 • Deti, ktoré dostali nového psa, mali viac návštev od kamarátov a ich rodiny sa viac zapájali do spoločných voľnočasových aktivít ako predtým. 
 • Zdá sa, že u dospelých manželských párov bez psychologických ťažkostí domáce zvieratá stabilizovali manželstvo po odchode detí z domu. Prinajmenšom sa ukázalo, že viac párov vlastniacich zviera ostalo spolu oproti párom, ktoré zviera nemali.
Zdroj: Bigstock

Pokiaľ ide o vplyv zvieraťom asistovanej terapie na učenie sa, empatické schopnosti, redukciu strachu, zlepšenie nálady či zlepšený manažment bolesti, viaceré štúdie významne podporujú pozitívny účinok vlastnenia domáceho zvieraťa a interakcie so zvieraťom na ľudské zdravie a pohodu. Aké sú ich výsledky?

 • Prítomnosť psa vo vzdelávacom prostredí podporuje koncentráciu a učenie sa detí.
 • Puto s domácim zvieraťom, nie však samotná prítomnosť domáceho zvieraťa v domácnosti, pozitívne súvisí s empatiou a sociálnou kompetenciou detí. Platí, že čím väčšia vzťahová väzba so zvieraťom, tým vyššie skóre v empatii.
 • Sebaposudzovaná úzkosť a strach sa môže významne redukovať interakciou so zvieraťom. Počas 12 minútovej návštevy so psom a bez psa u hospitalizovaných pacientov so srdcovými ochoreniami bola úzkosť viac redukovaná v prípade návštevy so psom.
 • Starší dospelí obyvatelia domovov sociálnych služieb, ktorí mali psa, vykazovali menej napätia a zmätenosti ako obyvatelia domova bez psa. Navyše psom-asistovaná terapia pravdepodobne znižuje nepokoj u starších pacientov s demenciou.
tip na článok:

Zvieratá nám pomáhajú zvládať stres: Stačí si pozerať ich obrázky a videá

Duševné zdravie
Prečítať
 • Keď výskumníci pustili video dvoch rozličných psychoterapeutov, každého z nich raz zobrazeného so psom a raz bez prítomnosti psa a požiadali vysokoškolských študentov, aby ohodnotili stupeň ich dôveryhodnosti, participanti hlásili viac ochoty odhaliť osobné informácie a viac spokojnosti s terapeutom v tom prípade, keď bol prítomný pes. Tento účinok bol obzvlášť silný u jedincov, ktorí mali najmenej pozitívne postoje voči psychoterapeutom.
 • V metaanalýze piatich výskumov o účinkoch zvieraťom-asistovanej terapie na depresiu sa zistilo signifikantné zníženie depresívnych príznakov.
 • Prípadové štúdie a správy z odporúčaných foriem procedúr popisujú, že obzvlášť v domovoch opatrovateľských služieb a domovoch dôchodcov chovanie domáceho zvierat znižuje spotrebu liekov proti bolesti.
 • Zistenia výskumov naznačujú, že kontakt so zvieraťom by mohol mať potenciál redukovať u ľudí agresiu.
Zdroj: Bigstock

Nadradenosť človeka nad zvieraťom?

Prírodné vedy tradične vychádzajú z predpokladu, ktorý pochádza ešte zo stredovekej teológie. Prírodu vníma ako hierarchiu – akýsi evolučný rebríček dosiahnutých úspechov. Na jeho spodnej priečke sú jednobunkové organizmy a na vrchole ľudia.

Zdá sa, že aj vedci, ktorí sa prezentujú ako ateisti, prijímajú tvrdenie, že ľudstvo je vrcholom stvorenia a vládne všetkým ostatným tvorom. Tento predpoklad však môže byť neopodstatneným predsudkom, a to ako na úrovni vedeckej, tak spirituálnej. 

Na vytrvalom úsilí nájsť vedecké opodstatnenie pre tézu o ľudskej nadradenosti je pozoruhodné, že v týchto otázkach často zlyháva. Je zrejmé, že ľudia disponujú schopnosťami, ktoré zvieratá nemajú, ale čím viac poznatkov o nich nadobúdame, objavujeme u nich čoraz viac schopností, ktoré človeku chýbajú.

Je jasné, že keby sme mali so zvieratami súťažiť na olympijských hrách, mnoho zlatých medailí by sme domov nepriniesli. Človek nevie behať tak rýchlo ako gepard, plávať tak dobre ako ryby alebo dvíhať také ťažké bremená ako slon.

Zdroj: ResearchGate1

Prekvapujúce je, že ak by sme definovali inteligenciu ako schopnosť riešiť problémy v záujme prežitia, ani v takom prípade by sme neboli jasnými víťazmi. Napríklad úsmevné ľudské úsilie vyrobiť kontajner na odpadky nedobytné pre medvede veľakrát skončilo zistením, že chytrejší je medveď. 

Na svete existuje toľko foriem ducha, koľko je druhov. Keby sme sa dokázali zbaviť posadnutosti ľudskou nadradenosťou, všimli by sme si, že sa v týchto nespočetných formách ducha prejavuje samotná podstata života.

Autorom textu je: Odborníčka v oblasti duševného zdravia. Špecializuje sa na prevenciu a riešenie duševných ťažkostí pri chronických ochoreniach. Je zároveň edukátorkou v programe DôveraPomáha diabetikom. Viac o autorovi
Obsah na Akobuk.sk vychádza z aktuálnych vedeckých poznatkov a konzultácií s odborníkmi. Použili sme nasledovné zdroje:
 1. Reconnecting with nature: Developing urban spaces in the age of climate change – Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Diagram-Ego-Eco-Humankind-is-part-of-the-ecosystem-not-apart-from-or-above-it-This_fig1_330697869 [accessed 17 May, 2023]
 2. Coan, James. (2011). The social regulation of emotion. Handbook of Social Neuroscience. 614-623.
 3. Sams MJ, Fortney EV, Willenbring S. Occupational therapy incorporating animals for children with autism: A pilot investigation. Am J Occup Ther. 2006 May-Jun;60(3):268-74. doi: 10.5014/ajot.60.3.268. PMID: 16776394.
 1. Schneider, M. S., & Harley, L. P. (2006). How dogs influence the evaluation of psychotherapists. Anthrozoös, 19(2), 128–142. https://doi.org/10.2752/089279306785593784
 2. Souter MA, Miller MD. Do animal-assisted activities effectively treat depression: a meta-analysis. Anthrozoos 2007; 20(2): 167-180.
 3. Villalta-Gil, V., Roca, M., Gonzalez, N., Domènec, E., Cuca, Escanilla, A., Asensio, M. R., Esteban, M. E., Ochoa, S., Haro, J. M., & Schi-Can group. (2009). Dog-assisted therapy in the treatment of chronic schizophrenia inpatients. Anthrozoös, 22(2), 149–159. https://doi.org/10.2752/175303709X434176
 4. Paul, E. S., & Serpell, J. A. (1996). Obtaining a new pet dog: Effects on middle childhood children and their families. Applied Animal Behaviour Science, 47(1-2), 17–29. https://doi.org/10.1016/0168-1591(95)01007-6
 5. Stephen C. Kramer, Erika Friedmann & Penny L. Bernstein (2009) Comparison of the Effect of Human Interaction, Animal-Assisted Therapy, and AIBO-Assisted Therapy on Long-Term Care Residents with Dementia, Anthrozoös, 22:1, 43-57, DOI: 10.2752/175303708X390464
 6. Hergovich, A., Monshi, B., Semmler, G., & Zieglmayer, V. (2002). The effects of the presence of a dog in the classroom. Anthrozoös, 15(1), 37–50. https://doi.org/10.2752/089279302786992775
 7. DeMello, L. R. (1999). The effect of the presence of a companion-animal on physiological changes following the termination of cognitive stressors. Psychology & Health, 14(5), 859–868. https://doi.org/10.1080/08870449908407352
 8. Friedmann E, Thomas SA. Pet ownership, social support, and one-year survival after acute myocardial infarction in the Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST). Am J Cardiol. 1995 Dec 15;76(17):1213-7. doi: 10.1016/s0002-9149(99)80343-9. PMID: 7502998.
 9. Crowley-Robinson, P., Fenwick, D. C., & Blackshaw, J. K. (1996). A long-term study of elderly people in nursing homes with visiting and resident dogs. Applied Animal Behaviour Science, 47(1-2), 137–148. https://doi.org/10.1016/0168-1591(95)01017-3
 10. Allen K, Shykoff BE, Izzo JL Jr. Pet ownership, but not ace inhibitor therapy, blunts home blood pressure responses to mental stress. Hypertension. 2001 Oct;38(4):815-20. PMID: 11641292.
 11. Charnetski CJ, Riggers S, Brennan FX. Effect of petting a dog on immune system function. Psychol Rep. 2004 Dec;95(3 Pt 2):1087-91. doi: 10.2466/pr0.95.3f.1087-1091. PMID: 15762389.
 12. Cole KM, Gawlinski A, Steers N, Kotlerman J. Animal-assisted therapy in patients hospitalized with heart failure. Am J Crit Care. 2007 Nov;16(6):575-85; quiz 586; discussion 587-8. PMID: 17962502.
 13. Headey, B., Na, F. & Zheng, R. Pet Dogs Benefit Owners’ Health: A ‘Natural Experiment’ in China. Soc Indic Res 87, 481–493 (2008). https://doi.org/10.1007/s11205-007-9142-2
 14. Barak Y, Savorai O, Mavashev S, Beni A. Animal-assisted therapy for elderly schizophrenic patients: a one-year controlled trial. Am J Geriatr Psychiatry. 2001 Fall;9(4):439-42. PMID: 11739071.
 15. Giaquinto S, Valentini F. Is there a scientific basis for pet therapy? Disabil Rehabil. 2009;31(7):595-8. doi: 10.1080/09638280802190735. PMID: 18720125.
 16. Levinson, B. M. (1965). Pet Psychotherapy: Use of Household Pets in the Treatment of Behavior Disorder in Childhood. Psychological Reports, 17(3), 695–698. https://doi.org/10.2466/pr0.1965.17.3.695
 17. Bernstein, P. L., Friedmann, E., & Malaspina, A. (2000). Animal-assisted therapy enhances resident social interaction and initiation in long-term care facilities. Anthrozoös, 13(4), 213–224. https://doi.org/10.2752/089279300786999743
 18. Benderová, L.: Moudrost zvířat. Poučení z duchovního života zvířat, Praha : Triton, 2014
  Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D., & Uvnäs-Moberg, K. (2013). Attachment to pets: An integrative view of human—animal relationships with implications for therapeutic practice. Hogrefe Publishing.
Zobraziť viac zdrojov

odporúčané články:

Katarina
21.07.2023 | 10:27

Mali sme 17 rokov britské mačičky, museli sme ich dať uspať, lebo už boli choré, môj manžel ako lekár by ich nedal za nič na svete, bol srdciar a jedna z nich mu často sedávali a ležala na hrudi, teraz mám ďalšie 2 britky mladučké a nedala by som ich za nič, po príchode domov, len čo začuj´u auto na stojisku už čakajú pri dverách len čo ich otvorím, proste zvieratá robia zázraky,

Odpovedať
Slávka
20.07.2023 | 8:33

Len škoda, že na Slovensku žiadna terapia so zvieratami nie je bežne dostupná. Sprievodný pes pre duševne chorého je len nesplniteľný sen. V snahe pomôcť si, si trpiaci môže kúpiť psíka, ktorý s ním ale nebude môcť ísť do prostredia, v ktorom sa jeho majiteľ necíti dobre, pretože nemá špeciálny výcvik... Je pekné, že toto vieme, ale čo s tým?

Odpovedať
Iveta Geletková
20.07.2023 | 7:35

Konecne clanok, ktory by si mali precitat vsetci ludia a hlavne ti co ublizuju zvieratam. Ludia si myslia, ze su chytrejsi ako zvierata, ale to je v mnohych pripadoch velky omyl.

Odpovedať
Petra Tomášov
20.07.2023 | 7:29

Dobrý deň, som certifikovaná canisterapeutka a felinoterapeutka, akreditovaná ministerstvom školstva, ak uvažujete o rozšírení tejto liečebnej metódy, rada sa pripojím.

Odpovedať
Robo Krecmer
19.07.2023 | 19:20

Dobry den, krasny clanok aj ked musim povedat ze podaktore fakty su mi uplne zname nakolko zijem v spolocnej domacnosti s mojou mini Bullterrierkou a vo vela siruaciach mi tak dokazala pomoct ako ziaden clovek ci jeho EGO. Po dlhej dobe prijemne citanie a uistenie sa ako mi je s mojou Laskou skvelo 😊. Dakujem

Odpovedať
gasparova
19.07.2023 | 15:21

super,zvieratá veru majú viac empatie ako ľudia

Odpovedať
Jany M.
19.07.2023 | 12:25

Je zaujimave kolko studii a stale poukazuju na psy. Pritom viac ludi ma skor v domacnosti macku. A su menej narocne ako pes, a davaju min. tolko dobreho co psy. Kazde zvieratko nieco znamena pre cloveka.

Odpovedať
Elena
19.07.2023 | 12:12

Áno je to pravda, že zvierata zlepšuju zdravie človeka. Mám to overené, máme doma v dome psíka. Volá sa Lejluška, je veľmi múdra, všetko pochopí. A ako ju máme som vyrovnanejšia, netrpím depresiami. Pre mňa nie je to len psík, ale rovnoceny člen rodiny.. Nedala by som ju za nič na svete. Ne býva vonku , ale s námi v dome. Spinká v pelešku pri posteli, kde ja spím. Je to moja najvernejšia priateľka. .

Odpovedať
Jany M.
19.07.2023 | 12:00

Je zaujimave kolko studii a stale poukazuju na psy. Pritom viac ludi ma skor v domacnosti macku. A su menej narocne ako pes, a davaju min. tolko dobreho co psy. Kazde zvieratko nieco znamena pre cloveka.

Odpovedať

Pridať komentár

Zadajte meno
Nesprávny email
Zadajte komentár