Peniaze ako zdroj stresu: Ako to zvládnuť

Môžu byť peniaze výrazným zdrojom stresu? Áno, a hneď z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je spôsob, ako ich vníma naša spoločnosť.

Peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Sú prostriedkom, ktorým platíme niekomu inému za jeho čas a zdroje pri poskytnutí služby alebo výrobe tovaru. Vďaka tomu môžeme získavať veci a využívať zručnosti a vedomosti, ktoré my sami nemáme. Koľko toho však skutočne potrebujeme?

Pre mnohých ľudí je bohatstvo symbolom úspechu, moci a zdrojom sebavedomia. Tí, ktorí čelia finančným problémom alebo sa vysporiadavajú s dlhmi, môžu prežívať pocit vlastného zlyhania, nedostatočnosti či bezmocnosti. „Keď sme v strese z peňazí, môžeme byť veľmi úzkostliví a dokonca depresívni, tvrdí klinická psychologička Carla Marie Manlyová.¹

Nie je to však len o množstve peňazí na konte. Naše prežívanie je do veľkej miery ovplyvňované tým, ako o peniazoch uvažujeme.

Prečo nás peniaze stresujú? 

Odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná. Dá sa však pracovať s niektorými súvislosťami. Prirodzene, človek môže prežívať stres, ak nedokáže poskytnúť základný životný komfort pre seba a svojich blízkych alebo sa z nejakého dôvodu dostane do dlhov. 

Stres však môžeme prežívať aj z iných dôvodov, napríklad ak máme finančné zabezpečenie spojené s rebríčkom svojich hodnôt. Najčastejšie sa stretávame s hodnotami istoty, slobody, moci, ale aj so sebavedomím. V tomto nastavení človek cíti pokles financií ako reálne ohrozenie, útok na vlastnú hodnotu, ktorá ho definuje. Dochádza k spusteniu stresovej reakcie s nasledujúcim priebehom: zníži sa prietok krvi a elektrickej aktivity v čelných a prefrontálnych lalokoch (centrum racionality) a zvýši sa aktivita sa v najstaršej časti mozgu, ktorou je amygdala (centrum emócií). Naše správanie je preto v tej chvíli významne podfarbené celou škálou silných emócií, ako sú hnev, smútok, strach či sklamanie. 

Keď prežívame obavy alebo paniku pre našu finančnú situáciu, naše rozhodnutia môžu byť  impulzívnejšie a skratovejšie. Nestaviame ich na racionálnych základoch. Možno nám napadne vziať  si pôžičku alebo si dopriať niečo drahé, čo môže poskytnúť dočasnú úľavu od prežívaného stresu, ale z dlhodobejšieho hľadiska to problém nerieši.

Prieskum iniciatívy The Ascent poradenskej spoločnosti Motley Fool na vzorke 1000 zadlžených Američanov s dlhom najmenej 1000 dolárov, našiel súvislosti medzi šťastím, naplnením, sebaúctou a finančnou núdzou.²

Zistenia z prieskumu:

  • 38 % respondentov bremeno dlhov neumožňuje v noci dobre spať
  • 48 % uviedlo, že ich dlh negatívne ovplyvnil ich optimizmus 
  • 47 % uviedlo, že ich dlh negatívne ovplyvnil ich sebavedomie 
  • 97 % respondentov bolo presvedčených, že by boli šťastnejší, keby dlh nemali

Dá sa šťastie kúpiť? 

Pandémia koronavírusu ovplyvnila každodenné životy ľudí. Priniesla so sebou pocity strachu, neistoty a stresu. Ľudia z celého sveta a zo všetkých spoločenských vrstiev sa v tejto zložitej dobe musia vyrovnávať s finančným stresom a neistotou. Či už problémy vyplývajú zo straty práce, zo zvyšovania dlhu, z neočakávaných výdavkov alebo z kombinácie týchto faktorov. 

Finančné starosti sú jedným z najbežnejších stresujúcich faktorov v našej spoločnosti. Už pred globálnou pandémiou koronavírusu Americká psychologická asociácia (APA) poukazovala na to, že 72 % Američanov pociťuje stres z peňazí.³ Podobne to zrejme vyzerá na Slovensku. Za dôvody môžeme považovať úvery na bývanie, „život od výplaty k výplate“, nesplnené sny, dlhy na kreditných kartách. Nie vždy je odpoveďou zarobiť viac. Dočasne nám to môže maskovať symptómy, po určitej dobe sa ale úzkosť vracia.

Riešením – jednoduchým a zároveň zložitým – môže byť celková zmena spôsobu myslenia. Ako uvažujete o peniazoch?

Mnoho ľudí si myslí, že budú šťastnejší, ak budú mať viac peňazí. Nedá sa jednoznačne povedať, do akej miery ovplyvňujú peniaze naše šťastie. Ak chceme skúmať vplyv bohatstva na prežívanie pocitu šťastia, najprv si musíme uvedomiť celkový kontext. Iný vzťah bude mať k peniazom bohatý človek ako niekto, kto nemá uspokojené základné životné potreby.⁴

Výskumy ukazujú, že je skutočne ťažké byť šťastným, ak financie nám a našej rodine nezaisťujú pokrytie základných potrieb. Takže pod určitou úrovňou príjmu sú chudobní ľudia v skutočnosti menej šťastní a menej spokojní so svojím životom ako väčšina z nás. Ale nad úrovňou chudoby je tento vzťah komplikovanejší. 

Výskumníci z Univerzity Britskej Kolumbie a Michiganskej štátnej univerzity prišli k záveru, ktorý  spôsobil obrat vo vnímaní vplyvu peňazí na pocit šťastia. Peniaze nezvyšujú mieru pocitu šťastia, ale len znižujú pocit smútku. Výskumníci to vysvetľujú tak, že spolu s bohatstvom prichádza aj pocit moci. Bohatí ľudia majú pocit väčšej kontroly nad zložitými situáciami. Peniaze vnímajú ako prostriedok, ktorý im poskytuje viac možností na riešenie nepriaznivej situácie.⁵

Zaujímavé sú závery výskumu na Stanforde, ktoré ukazujú, že väčšina ľudí by bola šťastnejšia aj s menším príjmom, ale iba pod podmienkou, že by v porovnaní s ostatnými zarábali viac. Vyplýva z toho, že pre ľudí v skutočnosti nie je dôležité, ako veľa toho vlastnia. Dôležité je, koľko toho vlastnia v porovnaní s inými ľuďmi.⁶

tip na článok:

Koučka Miriam Lachová: Je pre nás dôležitejší uprataný byt alebo momenty radosti?

Duševné zdravie Rozhovor
Prečítať

Peniaze nie sú najvyšším zmyslom života

Ako každý zdroj veľkého stresu, aj finančné problémy môžu mať obrovský vplyv na duševné a fyzické zdravie, vzťahy a celkovú kvalitu života. Finančný stres môže nepriaznivo ovplyvniť spánok, sebaúctu a hladinu energie. Môže vyvolať pocit hnevu, zahanbenia alebo strachu, vzbudiť napätie a hádky s najbližšími, zhoršiť bolesť a zmeny nálady, a dokonca zvýšiť riziko výskytu depresie a úzkosti. 

„Ak sa naučíte zvládať finančný stres a zvládať svoju finančnú situáciu, pomôže vám to cítiť väčšiu  kontrolu nad vaším životom, znížiť stres a vybudovať bezpečnejšiu budúcnosť,“ hovorí psychiater Zlatan Ivanov, ktorý sa špecializuje na psychiatriu závislostí.⁷

V snahe uniknúť finančným starostiam sa môžete uchýliť k nezdravým mechanizmom zvládania, ako je pitie alkoholu, užívanie drog alebo hazard. V prieskume Guardian (3) 21 % respondentov uviedlo, že v súvislosti s finančným stresom siaha po alkohole a 13 % ich začne fajčiť.⁸ Aj keď tieto návyky môžu viesť k dočasnému uvoľneniu, z dlhodobejšieho hľadiska spôsobujú oveľa vážnejšie problémy.

Klinická štúdia, ktorá skúmala vzťah medzi duševným zdravím a financiami, označila tento vzťah za cyklický. Zlá finančná situácia môže viesť k zlému duševnému zdraviu, čo vedie k čoraz horšiemu finančnému stresu. Metaanalýzou zistili, že ak nás zaťažuje vysoký dlh, vyberá si to veľkú daň na duševnom zdraví a v niektorých závažných prípadoch dokonca vedie k samovražedným myšlienkam.⁹

Bez ohľadu na to, ako beznádejná sa vaša situácia zdá, existuje pomoc. Keď budete čeliť svojim problémom s peniazmi, môžete nájsť spôsob, ako prekonať finančné problémy, zmierniť hladinu stresu a znovu získať kontrolu nad svojimi financiami – a svojím životom.

Ako zmierniť stres z peňazí 

Naučiť sa zvládať finančný stres a efektívne riadiť svoju finančnú situáciu vám pomôže cítiť väčšiu kontrolu nad svojím životom, znížiť stres a vybudovať bezpečnejšiu budúcnosť. Tieto rady, ako znížiť stres spojený s financiami, vyplývajú zo skúseností Inštitútu stresu a z psychologickej praxe. Na začiatok vyskúšajte niektoré z nasledujúcich tipov:

Spravte inventúru svojich financií

Prvý krok k vytvoreniu plánu riešenia problémov s vašimi peniazmi je podrobný rozpis vašich príjmov,  výdavkov a dlhov počas najmenej jedného mesiaca. Pomôcť sledovať, ako sa vyvíja vaša finančná situácia, vám môže množstvo webov a mobilných aplikácií. Ďalšia možnosť je zhromažďovať si potvrdenia a preskúmať bankové výpisy či výpisy z kreditných kariet. 

Inventúrou svojich financií získate oveľa jasnejšiu predstavu o tom, ako na tom ste. Aj keď sa proces môže zdať skľučujúci alebo bolestivý, podrobné sledovanie vašich financií vám tiež môže pomôcť znovu získať potrebný pocit kontroly nad vašou situáciou.

Je nevyhnutné rozpočet kontrolovať pravidelne, pretože život a všetky jeho výdavky sú zriedka stále. V prípade, ak vám tvorba a úprava rozpočtu spôsobuje úzkosť a stres, skúste tieto kroky:¹⁰

  1. Preskúmať: Prejdite si svoje účty a výdavky a ubezpečte sa, že všetky vaše čísla sú presné. Zaistite, aby sa príjmy a účty zhodovali s vaším rozpočtom. Samozrejme, veci môžu z mesiaca na mesiac kolísať pre nepredvídateľné udalosti, ako sú opravy auta, zdravotný stav či cestovanie. Práve preto by ste určitú sumu mali prideliť aj do pohotovostného fondu.
  2. Znížiť: Skontrolujte, či ste každý mesiac v pluse, pretože zadlženie je zvyčajne najväčšou príčinou stresu. Ak sa ocitnete v mínuse počas viacerých mesiacov, je čas prehodnotiť svoju stratégiu zarábania peňazí alebo zmeniť výdavky. Môže to byť čokoľvek, od nadmerných výdavkov v určitých kategóriách až po nesprávne plánovanie nákupov. Ide o to, aby ste obnovili rovnováhu v rozpočte. 
  3. Vyplatiť: Vytvorte si plán splácania dlhu. Držte sa ho, aby ste mali predstavu o tom, kedy treba vyplatiť zostatky na kreditných kartách, pôžičky alebo splátky. Dobré plánovanie splácania znižuje stres a ponúka možnosť odkladať si.
  4. Opakovať: Pravidelné kontroly rozpočtu sú nevyhnutné, aby ste mali kontrolu nad svojimi financiami.

Vytvorte si rozpočet a pohotovostný fond

Vytvorenie rozpočtu vám môže pomôcť žiť v rámci svojich možností, dostať sa z dlhov a vytvárať úspory, aby ste nežili od výplaty k výplate. V konečnom dôsledku vám rozpočet môže pomôcť dosiahnuť väčšie finančné ciele, ako sú investovanie alebo sporenie na dôchodok. Rozpočet sleduje, koľko peňazí každý mesiac zarobíte a kam idú, a tiež vám dáva pocit kontroly nad svojimi financiami, ktorý pomáha znižovať stres.

Ak chcete vytvoriť rozpočet, začnite výpočtom mesačnej mzdy a mesačných výdavkov. Ak sa váš príjem každý mesiac líši, vyrátajte priemernú hodnotu príjmu od troch do šiestich mesiacov. Rozdeľte výdavky do kategórií, ktoré vám dávajú zmysel, napríklad „domov“ na prenájom alebo „jedlo“ na nákup potravín alebo stravovanie. Niektoré výdavky, napríklad nájomné, budú rovnaké každý mesiac, iné sa môžu líšiť. Pokiaľ ide o druhú možnosť, skontrolujte výdavky za posledných tri až šesť mesiacov, aby ste našli mesačný priemer.

Ak zistíte, že každý mesiac utrácate viac, ako zarobíte, skontrolujte svoj rozpočet a nájdite príležitosti,  na čom môžete ušetriť. Ak vám zostávajú peniaze navyše, časť z nich môžete prideliť na ľubovoľné výdavky a zvyšok vyčleniť na dlhodobé finančné ciele, ako je budovanie pohotovostného fondu, splácanie dlhu na kreditnej karte alebo rezerva na domácnosť. Ak chcete, aby váš rozpočet pracoval pre vás, nezabudnite každý mesiac sledovať svoje výdavky a podľa potreby ich upravovať.

Pohotovostný alebo núdzový fond je sporiaci účet určený na krytie neočakávaných výdavkov a núdzových finančných situácií. Oprava auta môže byť nákladná a stresujúca. No ak viete, že na ňu môžete využiť svoj pohotovostný fond, veľa stresu zmizne. Je tiež jednoduchšie použiť peniaze vo vašom rozpočte tak, ako ste plánovali, ak viete, že máte v banke pripravené peniaze navyše na pokrytie neočakávaných udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Vytvorenie núdzového fondu sa na prvý pohľad môže zdať náročné, najmä ak sa každý mesiac snažíte vyjsť s peniazmi. Začnite odložením malej sumy, hoci by to bolo len 10 eur každý mesiac.

Zamerajte sa na pozitívne

Keď sa naše financie vymknú spod kontroly, ľahko skĺzneme do katastrofického myslenia. Iracionálne premýšľame o tom, kto sme. Tieto myšlienky vytvárajú negatívne emócie, spôsobujú stres, úzkosť, tlak a napätie.¹¹

Ak sa vám to stane, na chvíľu odstúpte od situácie a nevenujte sa jej. Pokračujte, až keď pociťujete, že ste schopní myslieť racionálne. Popremýšľajte nad možnými scenármi riešenia svojej situácie ‒ pozitívnymi aj negatívnymi. Vždy existuje nejaké riešenie. 

Nepriaznivá finančná situácia s najväčšou pravdepodobnosťou neohrozuje váš život. Naopak, dlhodobo prežívaný stres zo vzniknutej situácie môže ovplyvniť vaše zdravie. Dôkladné preskúmanie najhoršieho možného scenára má, paradoxne, priaznivý vplyv na zníženie prežívanej úzkosti. Je to forma expozičnej terapie a môže vám pomôcť udržať veci v perspektíve.

Čo by sa stalo, ak by ste stratili prácu? Čo keby ste sa museli nasťahovať k svojej rodine alebo priateľom? Predstavte si najhoršie možné výsledky. Pre väčšinu ľudí to vedie k uvedomeniu, že situácia je síce nepríjemná a možno nepohodlná, ale neohrozuje ich život, a že by sa nakoniec mohli dostať späť do starých koľají.

Pozitívne myslenie magicky nezaplatí vaše účty ani neprispôsobí váš rozpočet, ale môže pomôcť upokojiť vaše obavy. Môže vám tiež pomôcť rozpoznať a oceniť vaše schopnosti, ktoré by mohli viesť k vyriešeniu niektorých vašich problémov.

Vezmite si kúsok papiera a začnite písať pozitívne stránky svojich schopností v správe peňazí. Možno máte skvelú prácu, pravidelne si odkladáte alebo máte založený pohotovostný fond. Aj keď je situácia zlá alebo peniaze vo vás vyvolávajú úzkosť, chvíľka venovaná tomu, kam smerujete, vám môže pomôcť upokojiť sa a vyčistiť si hlavu.

Nehanbite sa s niekým porozprávať

Mnohí z nás považujú peniaze za tabu tému, o ktorej nie je vhodné hovoriť. Môže navodzovať pocit závisti alebo ľútosti, hanby, zlyhania vo finančnom rozhodovaní alebo hospodárení. Treba si uvedomiť, že každý z nás má právo robiť chyby, z ktorých sa môže učiť. Koľkokrát dieťa spadne, kým sa naučí chodiť? Tlak, ktorý na seba vyvíjame, môže vyvolávať pocity úzkosti alebo až paralýzy. Nebuďte na seba príliš prísni. 

O svojej finančnej situácii nie je ľahké hovoriť. Kto však od nás očakáva, že sa máme deliť len o príjemné a pohodové témy? Ťažké chvíle, zdôverovanie sa s pocitmi a emóciami budujú hlbší rozmer našich vzťahov. Rozhovor zoči-voči dôveryhodnému priateľovi alebo milovanej osobe je osvedčeným prostriedkom na odbúranie stresu a hľadanie perspektívy, ale aj zdroj opory. 

Ak vám rozhovor s blízkym nepomáha alebo nemáte nikoho, s kým by ste sa mohli o svojom prežívaní v bezpečí porozprávať, požiadajte o pomoc odborníka. Nejde o nič ponižujúce. Naopak, je to súčasť funkčnej stratégie, ako z problémov von. Rozhovory so špecialistami na financie vám môžu otvoriť možnosti, o ktorých ste predtým neuvažovali. Možno vás myšlienky na financie vyčerpávajú a paralyzujú. V takom prípade by vám psychológ mohol pomôcť naučiť sa pozerať na veci inak a lepšie zvládať situáciu, do ktorej ste sa dostali. 

Prestaňte sa porovnávať – ​​najmä online

Sociálne siete ako Facebook a Instagram sú zaplavené fotografiami priateľov z výletov, ich automobilov a ďalších jasných ukazovateľov bohatstva a luxusu. Bez ohľadu na to, aké presné je vnímanie ich bohatstva, porovnávanie sa s ostatnými nám spôsobuje stres.

Zdá sa, že ako ľudia radi vieme, kam patríme na meradle bohatstva, vzhľadu a úspechu. Preto svoju pozíciu odhadujeme vzhľadom na ostatných. Neustále porovnávanie sa však nie je zdravý spôsob života. Mnoho ľudí zverejňuje na sociálnych sieťach len najlepšiu verziu svojho života, takže naše vnímanie ich šťastia môže byť skreslené.

Ak sa pocitu stresu a úzkosti z porovnávania nemôžete ubrániť, možno je čas pozastaviť vaše účty na sociálnych sieťach, kým nebudete mať kontrolu nad svojimi pocitmi.

tip na článok:

Po prečítaní odložte mobil. Prečo by sme mali byť viac offline

Duševné zdravie
Prečítať

Nezabudnite na všeobecné zvládanie stresu

Keď pracujete na zlepšovaní svojej finančnej situácie, môžete stres znížiť na to určenými technikami a ďalšími zmenami v životnom štýle. Existuje mnoho spôsobov, ako zvládnuť stres. Jednou z nich je udržiavanie zdravých návykov. Dodržiavanie spánkového režimu, zdravé stravovanie a pravidelné cvičenie sú tri z najúčinnejších metód zvládania stresu.

tip na článok:

Nezabúdaj na seba

Duševné zdravie
Prečítať

Neutekajte pred problémami

Tieto metódy nám pomáhajú zvládnuť stres, trvalé riešenie si však vyžaduje riešiť daný problém. Prvým krokom pri riešení finančných problémov je určiť konkrétny problém. Mnoho ľudí sa tomu vyhýba, pretože nechcú presne vedieť, aká je situácia zlá. Problém sa však nedá vyriešiť bez jeho úplného pochopenia. Keď sa pozriete na svoje dlhy alebo si zostavíte rozpočet, môžete začať chápať hĺbku svojich finančných problémov.

Správa vašich financií a učenie sa, ako sa vysporiadať s finančným stresom, vám často môžu pripadať ako náročné výzvy, ale nemusí to tak byť. Dosiahnuť vaše finančné ciele a získať pocit finančnej kontroly môže jednoducho pomôcť zmena vášho myslenia.