10 príznakov syndrómu vyhorenia a otázky, ktoré ich odhalia

Syndróm vyhorenia môže postihnúť každého z nás. Nezáleží na tom, či ste manažér na vysokej pozícii, žena v domácnosti alebo vodič autobusu. Vyskytovať sa môže vo viacerých oblastiach nášho života. Vstupnou bránou k tomuto stavu je dlhotrvajúci stres, ktorý vedie k psychickej a aj fyzickej vyčerpanosti. Tá sa neskôr pretaví do syndrómu vyhorenia.

Aké sú príčiny syndrómu vyhorenia?

Túžba a hon za spoločensky cenenými hodnotami – peniazmi, kariérou či úspechom – so sebou prinášajú nespornú mieru stresu. Tieto hodnoty môžu život človeka za určitých okolností výrazne obohatiť, ale, naopak, aj veľmi ochudobniť.

Vyhorenie prichádza potichu a pátrať po jeho pôvode nie je jednoduché. Najčastejšie hovoríme o rozpore medzi intenzívnym, dlhodobým pracovným nasadením a nízkou mierou ocenenia. Častou príčinou je aj zlá atmosféra v súkromných či pracovných vzťahoch. Ľudia s príznakmi vyhorenia často trpia pre nejasne definované pracovné ciele a právomoci. To sa môže postupne pretaviť až do stavu úplnej vyčerpanosti, apatie, nechuti či ľahostajnosti voči ľuďom a spoločnosti ako takej.

tip na článok:

Čo je syndróm vyhorenia a ako sa odlišuje od stresu

Duševné zdravie Vyhorenie
Prečítať

Vyhorievam?

Nič v živote nie je len čierne alebo biele. Podobné je to aj so syndrómom vyhorenia. Postupne prechádza od ľahších k zložitejším štádiám. V raných fázach vyhorenia môžeme na sebe spozorovať určité zmeny, ako sú zvýšená únava, narastajúca frustrácia, nenaplnené očakávania či problematická orientácia v situáciách, ktorým často venujeme iba malú pozornosť. Nestrácame nádej a veríme tomu, že sa dobre vyspíme, oddýchneme si a bude nám lepšie. 

Táto stratégia môže byť istý čas efektívna, žiaľ, neraz ide o komplexnejší problém. Človek, u ktorého sa syndróm vyhorenia rozvíja, má pocit, že oddychu potrebuje stále viac. Nabitý kalendár s povinnosťami mu však zabraňuje uspokojiť túto naliehavú potrebu – nemá na oddych čas. Okrem toho prichádza na scénu aj pocit zlyhania z prípadného poklesu požadovaného výkonu v práci či rýchleho životného tempa. So vzrastajúcou vyčerpanosťou sa dostaví túžba dobiť si energiu inak. Vtedy bezhlavo siahame po energetických nápojoch, káve, nezdravých jedlách a iných stimulantoch.

Podobne ako rozbehnutá lokomotíva, aj ľudské telo má určitú zotrvačnosť. Upokojiť večer nabudený organizmus nie je jednoduché. Túžba po spánku nás môže nasmerovať k utlmujúcim riešeniam, ako napríklad lieky na spanie alebo alkohol, ktoré v konečnom dôsledku celú situáciu zhoršia.

10 príznakov syndrómu vyhorenia

Zorientovať sa v sebe a v tom, čo sa s nami deje, nie je vždy jednoduché, ale pri rozvíjajúcom sa syndróme vyhorenia nesmierne dôležité. Potrebujeme vedieť identifikovať kľúčové oblasti a príznaky, ktoré obmedzujú kvalitu nášho života. 

1. Vyčerpanosť

Ak sa z času na čas cítite unavení, je to normálne. Pri syndróme vyhorenia je prítomná dlhotrvajúca, až chronická únava bez ohľadu na to, akú činnosť vykonávate. Tá sa postupne prejaví v emocionálnej, psychickej alebo telesnej rovine. Ak máte pocit, že ste sa našli, skúste si odpovedať na tieto otázky:

 • Zobúdzate sa pravidelne unavení, aj keď idete skoro spať?
 • Máte problém naštartovať sa do dňa a ranná príprava vám trvá dlhšie ako obvykle?
 • Máte pocit, že aj malé úlohy vás vyčerpávajú?
 • Prežívate dlhodobo negatívne pocity v súvislosti s tým, čo vás čaká dnes a nasledujúce dni?

Zastavte sa na chvíľu a odpovedzte na otázky. Pouvažujte, či sa niektorá z oblastí týka aj vášho života. Otázky sú určené k lepšiemu porozumeniu stavu, v ktorom sa možno nachádzate. Syndróm vyhorenia nie je jednoducho uchopiteľný proces. Ak máte podozrenie na sklony k vyhoreniu, otestujte sa prostredníctvom štandardizovaného testu od dánskych odborníkov.

tip na článok:

Hrozí vám vyhorenie?

Mindfulness
Prečítať

Psychická vyčerpanosť sa môže na tele prejavovať častejšími prechladnutiami a chrípkami, nevoľnosťou, svalovým napätím, poruchami trávenia, bolesťami hlavy či nechutenstvom.

Medzi prejavy vyhorenia môže patriť aj neschopnosť zaspať alebo prerušovaný spánok. Z výsledkov štúdie zameranej na pracovnú oblasť ³ z roku 2018 vyplýva, že pracovníci trpiaci syndrómom vyhorenia mali vo výraznej miere problémy s nespavosťou, trpeli prerušovaným spánkom a zníženou kvalitou spánku v porovnaní so skupinou ľudí, ktorá syndrómom vyhorenia netrpela. V spomínanej štúdii až 83 % zamestnancov uvádza pocit únavy a vyčerpania, čo predstavuje jeden z najčastejšie popisovaných príznakov syndrómu vyhorenia.

2. Strata motivácie

Nedokážete sa nadchnúť pre veci tak ako doteraz, alebo vám chýba motivácia v práci? Pokiaľ sa tento stav u vás opakuje pravidelne počas dlhšieho obdobia, začnite pátrať po príčinách. Možno vás ubíja pracovný stereotyp, zle nastavené ciele, vzťahy, kariérna stagnácia alebo nedostatočné ohodnotenie. Dôvodov môže byť mnoho a nie vždy sa dajú jednoznačne identifikovať. Môžu vám byť nápomocné nasledujúce otázky:

 • Ráno odchádzate do práce s odporom a celý deň sa vám neskutočne vlečie?
 • Cez víkend s nechuťou myslíte len na to, ako opäť budete musieť ísť v pondelok do práce?
 • Nedokážete sa v práci pre nič nadchnúť? 
priznaky vyhorenia
Spracované podľa profesorky Christiny Maslachovej 1

3. Frustrácia, cynizmus a negatívne emócie

Strata motivácie a nadšenia v kombinácii so zvyšujúcou sa únavou sa prejavujú aj v našom prežívaní situácií a vzťahov. Neschopnosť, a možno aj nechuť dosahovať požadované výsledky, môžu navodzovať stavy frustrácie. Tie sú podfarbené celým radom negatívnych emocionálnych stavov, ako sú hnev, smútok, bezmocnosť, agresivita. Negatívne postoje sú zdrojom zvýšenej miery dlhodobého stresu, ktorý vedie k ešte väčšiemu vyčerpaniu.  

Možno pociťujete sklamanie a nezáujem o všetko, čo sa deje okolo vás. Aj ťažšie obdobia sú súčasťou života, no pretrvávajúce negatívne naladenie môže byť signálom, že niečo nie je v poriadku. Možno máte tendenciu hľadať vinníka svojho prežívania v práci alebo v kolegoch. Pokiaľ si negatívne emócie uvedomujete a dokáže ich úspešne spravovať, viete si pravdepodobne do istej miery pomôcť aj sami. Horšia situácia nastáva, ak sa stanete obeťou vlastnej negativity. 

Odpovedzte si na nasledujúce otázky:

 • Vyhľadávate možnosti práceneschopnosti alebo rôzne dôvody, aby ste nemuseli ísť do práce?
 • Cítite sa dlhodobo neefektívni a/alebo nedocenení?

4. Kognitívna vyčerpanosť: Keď sa mozog unaví

Syndróm vyhorenia oslabuje našu schopnosť sústrediť sa a pamätať si rôzne udalosti. Veľké množstvo rôznorodých aktivít, pracovné zadania či porady, ktoré treba riešiť v čo najkratšom čase, si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Naše telo túto situáciu vyhodnotí ako ohrozenie. S ním prichádza stres z nedodržania termínov, splnenia očakávaní alebo neistoty, či sa úlohu vôbec podarí vyriešiť.

Pokiaľ prežívame stres krátkodobo, je to v poriadku. V dlhodobom časovom horizonte sa takto nastavený mozog vyčerpáva. Prejavuje sa to zníženou schopnosťou sústrediť sa, zapamätať si obsah, nepozornosťou a zvýšenou zábudlivosťou a chybovosťou.

Odpovedzte si na nasledujúce otázky:

 • Máte dlhodobejšie problémy s koncentráciou?
 • Máte dlhodobejšie problémy s pamäťou?
 • Všimli ste si, že zabúdate na veci a situácie viac ako obvykle?

5. Znížený pracovný výkon

Keď sa syndróm vyhorenia rozvinie do vyšších štádií, je pravdepodobné, že to ovplyvní spôsob vášho uvažovania o práci, vlastnej kompetentnosti, ale aj sebahodnotenie. Vyhodnotenie pracovného výkonu z dlhodobého hľadiska však môže byť náročné s ohľadom na meniace sa podmienky, zadania v práci či personálne obsadenie. 

Odpovedzte si na nasledujúce otázky:

 • Pýtate sa sami seba: „Prečo to vlastne robím?“
 • Sú vaše pracovné výsledky kolísavé v porovnaní s predošlými obdobiami?
 • Máte pocit, že máte viac pracovných povinností, ako reálne dokážete zvládnuť?

6. Zhoršené vzťahy na pracovisku alebo s blízkymi

Únava a vyčerpanosť sa podpisujú aj na medziľudských vzťahoch. Človek trpiaci syndrómom vyhorenia je emocionálne menej stabilný, nervózny, prchkejší a horšie dokáže zvládať vypäté situácie. Ak narazí na nepochopenie, môže to viesť k snahe izolovať sa od ostatných či degradovať ich hodnotu.

Odpovedzte si na nasledujúce otázky:

 • Máte tendenciu izolovať sa od kolegov či blízkych?
 • Ste podráždení z kolegov alebo blízkych? Máte s nimi menej trpezlivosti ako obvykle?
 • Rušíte spoločenské udalosti (večierky, posedenia), na ktoré ste sa predtým tešili?

7. Zanedbávanie seba samého

Vysilený človek má tendenciu osvojovať si nezdravé kompenzačné stratégie. Chýbajúcu energiu sa snaží dodať zvýšenými dávkami kávy, energetických nápojov, jedením nezdravých tučných jedál. Úľavu môže nachádzať v cigaretách, alkohole, uvoľňujúcich látkach a liekoch – stáva sa vyznávačom nezdravého spôsobu života. Ľudia so sklonom k vyhoreniu často kladú starostlivosť o iných na prvé miesto a zabúdajú na seba a svoje zdravie. Nemajú na seba čas. 

Pre takéto nastavenie sú čoraz vyčerpanejší a dostávajú sa do začarovaného kruhu. V tomto prípade už neexistujú jednoduché riešenia, iba komplexná a dlhodobá spolupráca s odborníkom (psychológom, skúseným koučom, v rozvinutých prípadoch psychiatrom). 

Odpovedzte si na nasledujúce otázky:

 • Dodržiavate zdravé stravovacie návyky ako pravidelné raňajky, obedy a večere?
 • Máte čas na vlastné koníčky?
 • Venujete sa športu alebo pravidelným prechádzkam?
tip na článok:

Nezabúdaj na seba

Duševné zdravie
Prečítať

8. Posadnutosť prácou

Koľko času venujete myšlienkam na svoju prácu? Ak vašej práci dovolíte, aby nadmieru ovplyvňovala vaše koníčky, spoločenský a partnerský život, pravdepodobne trpíte workoholizmom. 

Nadmerný záujem o prácu môže mať vplyv aj na vaše zdravie. Ak má pracovný týždeň 40 hodín, pre zdravého človeka ide o primerané pracovné zaťaženie. Dlhé a nadmerné pracovné zaťaženie však zvyšuje stres a bráni telu v psychickom a fyzickom zotavení. Ľudia, ktorí pracujú viac ako 51 hodín týždenne, majú trojnásobne vyššie riziko vzniku srdcových chorôb.⁴ 

Chronické preťaženie prácou môže viesť k zlému spánku, nezdravým stravovacím návykom a strate energie. Z milovanej práce sa pri extrémnom nasadení obratom stáva nenávidená činnosť.

Odpovedzte si na nasledujúce otázky:

 • Pracujete pravidelne od skorých ranných do neskorých večerných hodín?
 • Riešite pravidelne pracovné úlohy aj v čase svojho osobného voľna?
 • Nachádzate si pravidelne čas na stretnutia s priateľmi a ľuďmi, ktorých máte radi?

Sú perfekcionisti náchylnejší na vyhorenie?

Odpovedá psychológ Karol Kováč

„Z našej skúsenosti z práce s klientmi vyplýva, že perfekcionisti majú zvýšené úrovne psychického stresu v kombinácii so zvýšenou dlhodobejšou vyčerpanosťou a zníženou stresovou odolnosťou v porovnaní s normami. Je to odôvodniteľné, dokonalosť neexistuje. Túžba byť perfektným v každej oblasti života je obrovským tlakom na samého seba, vedúcim k permanentnému stresu a vyčerpaniu. Výsledkom môže byť vyhorenie v niektorej oblasti života.”

9. Nespokojnosť

Sprievodnými javmi vyčerpanosti sú nespavosť, zlá životospráva alebo pokles výkonnosti. Všetky tieto javy ovplyvňujú spôsob vnímania samého seba. Dochádza k poklesu sebavedomia a pocitom viny, čo priamo ovplyvňuje prežívanie životnej spokojnosti.

Odpovedzte si na nasledujúce otázky:

 • Vnímate svet okolo seba negatívnejšie ako obvykle?
 • Ste v stave neustáleho trápenia sa a znepokojovania sa?

10. Zdravotné problémy

Dlhodobý stres a negatívne nastavenie môžu zapríčiniť vážne zdravotné problémy – depresie, obezitu, zažívacie problémy alebo ťažkosti so srdcom. Syndróm vyhorenia má podobný klinický obraz ako depresia, preto ťažké stavy vyhorenia môžu viesť až k potrebe liečby antidepresívami.

Vyhorenie môže postihovať ľudí v akomkoľvek pracovnom odvetví. Človeku, ktorý sa nachádza v rozvinutých štádiách syndrómu vyhorenia, sa môže tento problém zdať ako niečo neprekonateľné. Nie je to tak. Pod vedením odborníka, so zmenami, ktoré vedú k vyváženejšiemu životnému štýlu medzi prácou a osobným životom, môže kvalita života vyrásť do nepoznaných rozmerov. 

Hrozí vám vyhorenie? Otestujte sa

tip na článok:

Hrozí vám vyhorenie?

Mindfulness
Prečítať

odporúčané články:

Ivan Kočner
18.06.2022 | 13:49

Pracujem v gastronómii, máme v Pezinku kaviareň. Rád by som sa s vami stretol. Určite mi pomôžete od vyhorenia a potreboval by som aj naštartovať a možno aj kaučing. Teším sa na treapiu. Ivan

Odpovedať
Ako Buk
06.07.2022 | 14:18

Dobrý deň, pán Ivan, ak by ste mali záujem o sedenie s pánom Kováčom, musíte ho kontaktovať priamo. Kontakt nájdete na tejto stránke https://istres.sk/kontakt/ alebo na facebooku https://www.facebook.com/institutstresu/. Pekný deň, Zuzka z tímu AkoBuk

Pridať komentár

Zadajte meno
Nesprávny email
Zadajte komentár