Stresový dotazník

Otestujte sa

Pokiaľ máte záujem o komplexnejšie výsledky a odporúčania, vyskúšajte náš nový Stres test.

Stresový dotazník je sebaposudzovací dotazník, obsahujúci 25 výrokov. Tým, že každý reaguje na stres svojim spôsobom, žiadny test neposkytne úplne presnú diagnostiku úrovne stresu. Cieľom dotazníku je poskytnúť prehľad, akú mieru stresu aktuálne prežívate. Dotazník je konštruovaný tak, aby identifikoval tie oblasti, ktoré človeku pomáhajú odolať škodlivým účinkom každodenného stresu a tie, ktoré ho naopak robia náchylným k ochoreniam spájaným so stresom.

Dotazník sa skladá z 25 výrokov. Pri každom výroku sú dve možnosti odpovede ÁNO- NIE.
Odpovedzte na všetky otázky, začiarknutím jedného políčka. Odpovedajte áno, aj keď sa vás daný výrok týka len čiastočne. Nájdite si čas a  buďte úprimní k vašim odpovediam:

 

Stresový dotazník je anonymný. Vaše odpovede budú anonymizovane použité iba na štatistické účely.