Stres test

Cítite sa byť pod stresom? Ak vás ovplyvňuje dlhodobo, má nepriaznivé účinky na psychické, aj fyzické zdravie.

Vďaka nasledujúcemu dotazníku zistíte, aká je úroveň stresu v rôznych oblastiach vášho života, aj to aké stratégie zvládania používate. Na základe výsledkov si budete môcť naplánovať konkrétne kroky, ako s ním lepšie pracovať. Na vyplnenie štandardizovaného dotazníka potrebujete minimálne 20 minút svojho času.

Dotazník spracoval tím pod vedením prof. Kanovskej Halamovej z UAP FSEV, Univerzity Komenského v Bratislave a Inštitút stresu.

 

Stresový dotazník je anonymný. Vaše odpovede budú anonymizovane použité iba na štatistické účely.