STRESOVÝ PROFIL

Tento dotazník obsahuje otázky merajúce rôzne faktory, ktoré môžu prispievať k Vášmu fyzickému zdraviu a psychickej pohode. Vašou úlohou bude odpovedať na otázky týkajúce sa Vášho životného štýlu, zdravotných návykov, miery stresu, životných názorov, sociálnej podpory a spôsobu zvládania náročných životných situácií. Vyplnenie tohto dotazníka Vám umožní zistiť Váš vlastný stresový profil.

 

Stresový dotazník je anonymný. Vaše odpovede budú anonymizovane použité iba na štatistické účely.