Stanislava Gregor Sorgerová

Stanislava Gregor Sorgerová sa venuje vzdelávaniu, koučingu a rozvoju ľudí. V roku 2018 začala výskum s názvom „Analýza vzťahov spokojnosti v práci a zmysluplnosťou života u mladých dospelých“, ktorý predstavila aj na konferencii Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. Okrem vedeckých konferencií sa pravidelne prednáša na HR konferenciách či na workshopoch pre širokú verejnosť.