Telemedicína nie je len hudba budúcnosti: Otázky a odpovede o zdravotnej starostlivosti na diaľku

Telemedicína je riešením pre všetkých pacientov, ktorým nie sú cudzie nové, moderné technológie a ktorým zdravotný stav umožní poskytnutie zdravotnej starostlivosti bez potreby fyzickej návštevy lekára.

Diať sa to môže prostredníctvom základného telefonického rozhovoru, až po moderné aplikácie, ktoré odošlú dáta o pacientovi (napríklad tlak, pulz alebo glykémiu) do zdravotnej dokumentácie a upozornia lekára na prípadné zmeny.  

Čo je to telemedicína? 

Telemedicína je široký pojem, ktorý zahŕňa ďalšie pojmy, ktoré sú rôzne technologicky náročné. Patria do nej:

 • Telekonzultácie prostredníctvom telefonického rozhovoru. Špecifickou verziou je videohovor so zabezpečeným zdieľaním dokumentácie a s manažovanou prípravou na videohovor, ako na strane pacienta, tak aj lekára. Napríklad pacient si zapisuje hodnoty tlaku krvu alebo glykémie za posledné týždne za podmienok, na ktorých sa dohodnol s lekárom.
 • Telekonzílium, pri ktorom cez telemost zasadajú odborníci z rôznych miest, aby stanovili spoločný klinicky záver.
 • Telemonitoring, ktorý umožní načítať vitálne funkcie pacienta bez toho, aby ich lekár musel evidovať na papieri a následne prepísovať do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Už dnes existujú telemedicínske technológie, ktoré sú úspešne využívané v praxi. Sú nimi monitoring tlaku a srdcového tepu pri chronickom ochorení srdca, hladiny cukru v krvi pri cukrovke, spirometria pri ochorení pľúc a astme, ktorých výsledky možno následne konzultovať na diaľku s lekárom. Podobné je to napríklad aj pri materských znamienkach či ušných nálezoch.

Aké sú výhody a obmedzenia telemedicíny?

Výhody:

 • Pacient nemusí cestovať za lekárom.
 • Odpadá prípadné čakanie v čakárni.
 • Pacient sa vyhne stretu s inými pacientmi.
 • Domáce prostredie je pre pacienta pohodlnejšie a príjemnejšie.
 • Šetrí sa počet fyzických návštev u lekára, a tým sa aj zvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
 • Časť procesov je možné automatizovať bez potreby akéhokoľvek ľudského zásahu.
 • Telemedicína umožní získať lepšie podklady o zdravotnom stave pacienta pre lekára, a tým aj efektívnejší a kratší čas strávený na vyšetrení, lebo nie je potrebné získavať plnú anamnézu pacienta. 

Nevýhody: 

 • Chýba fyzický kontakt lekára s pacientom. Niektoré typy úkonov nie je možné uskutočniť touto cestou. Telemedicína v žiadnom prípade nenahrádza fyzické poskytovanie zdravotnej starostlivosti, klinické vyšetrenie pacienta a osobný kontakt lekára s pacientom. Ide o doplňujúci spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Overenie pacienta, aby bola zachovaná ochrana osobných údajov, je náročné.

Telemedicína nikdy úplne nenahradí lekára, klinické vyšetrenie ani osobný kontakt. To nie je a ani nebude možné, preto obavy z toho nie sú namieste. Telemedicína dopĺňa zdravotnú starostlivosť.

Príkladom môže byť situácia, keď je pacient  vyšetrený a diagnostikovaný lekárom v ambulancii. Má chronickú chorobu a pravdepodobne bude celý život chodiť na pravidelné kontroly. V podobných prípadoch sú telemedicínske konzultácie veľmi užitočné. Pacient nemusí tak často fyzicky navštevovať ambulaciu, skôr sa zistia komplikácie, vytvára sa priestor na individuálny prístup.

Nie je pre niektorých ľudí liekom aj osobný kontakt s lekárom, jeho povzbudenie a záujem?

Odpovedá MUDr. Marian Faktor zo Zdravotnej poisťovne Dôvera

„Áno, určite, ale koronakríza nám ukázala, že aj starší ľudia vedia používať videohovor, a že vizuálny kontakt vie byť zachovaný aj touto cestou. Lekár aj takto dokáže povzbudiť a vzbudiť záujem (adherenciu k liečbe).

Práve tento formát je efektívnejší v tom, že je možné častejšie odkontrolovať pacienta, oproti kontrole prostredníctvom osobných návštev, ktorých počty sú obmedzené.“

Môžete s lekárom volať či četovať, alebo je nutný videohovor?

Záleží od zdravotnej starostlivosti, ktorá vám je poskytovaná. Ak je to len bežná kontrola, na ktorej opíšete vývoj vášho zdravotného stavu, ktorý je bez komplikácií, je to možné aj prostredníctvom krátkeho telefonického rozhovoru. 

Ak je nevyhnutné vidieť a vizuálne skontrolovať vaše príznaky, nie je to možné bez videohovoru. Preto sú telekonzultácie a jednotlivé výkony, ktoré sú na nich naviazané, závislé od typu technológie, ktorá je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Je telemedicína bezpečná, ak lekár pacienta nepozná? 

Aj toto závisí to od zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná. Kľúčová je v prvom rade bezpečná autentifikácia pacienta, teda overenie jeho identity. Lekár musí vedieť, že pacient, ktorého ošetruje, je skutočne tým, za ktorého sa vydáva. Až tak je možné rozhodnúť, či je to možné cez vybranú technológiu, alebo je potrebná fyzická návšteva.

V prípade lekárov špecialistov už aj aktuálny výmenný lístok pacienta obsahuje anamnézu pacienta, teda diagnózu, s ktorou pacient prichádza na vyšetrenia, ako aj požadované vyšetrenie. Na základe týchto podkladov sa vie lekár rozhodnúť, akým spôsobom možno uskutočniť vyšetrenie a či na to postačuje telefón alebo videohovor. 

Môže lekár na základe vyšetrenia na diaľku predpísať lieky?

Záleží od predpísaného lieku. Ak ide o dlhodobo užívaný liek pre chronického pacienta, s tým, že sa kontroluje, či nevznikli prípadné komplikácie, je to možné aj na diaľku. Ak ide o pacienta s novým liekom, je to súčasť vyšetrenia pacienta. 

Využiteľné je to napríklad v situácii, keď sú najprv urobené krvné testy, a až následne je predpísaný elektronický recept na základe výsledkov z týchto testov. Čiže pacient neodchádza pre istotu napríklad s antibiotikami, ale čaká na pokyn lekára, či si ich vybrať alebo nie.  

tip na článok:

Nemusíte nikam chodiť: 8 tipov, ako sa starať o svoje zdravie z domu

Pandémia Zdravotná starostlivosť
Prečítať

Ako je na tom telemedicína na Slovensku z hľadiska zákona?

Tento typ vyšetrení zákon zatiaľ umožnil len počas trvania núdzového stavu počas krízy súvisiacej s pandémiou koronavírusu. Je však veľmi dôležité, aby sa to dostalo aj do platného legislatívneho znenia po jeho ukončení, keďže lekári aj pacienti si zvykli, že vybrané úkony môžu byť efektívne uskutočnené práve touto formou. 

Ako môže v budúcnosti vyzerať telemedicína na Slovensku?

Telekonzultácie v nemocniciach existujú dlhodobo. Zasadanie konzília pre posúdenie zdravotného stavu sa už deje, nebolo však podporené vhodnými technológiami. V budúcnosti však môže byť zdravotná starostlivosť podporená aj prostredníctvom jednotlivých aplikácií, ktoré umožnia lepšie dáta o pacientovi, a tým aj možnosť lepšie sa rozhodnúť o jeho zdravotnom stave. Lekári by tiež mohli mať vyhradené hodiny, ktoré venujú len telekonzultáciám.

Celkovo je telemedicína v Európe ešte málo rozšírená a všetky krajiny s ňou spoločne začínajú. Aplikácie pre pacienta však vznikajú ako huby po daždi. Najďalej sú severské krajiny, ktoré umožňujú prístup k rôznym aplikáciám pre pacienta, ale aj Slovensko má šancu patriť v tejto oblasti medzi lídrov.

Moderné technológie dokonca umožňujú poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj bez lekára. Ak máte symptómy, ktorými si nie ste istí, môžete použiť aplikáciu, ktorá vám poradí, či máte navštíviť lekára, pomôže upokojiť zlý pocit alebo vám poskytne informáciu, čo urobiť, aby ste sa cítili lepšie.

Vyskúšajte samodiagnostiku pomocou samodiagnostického nástroja od Infermedica
Prejsť

odporúčané články:

Pridať komentár

Zadajte meno
Nesprávny email
Zadajte komentár