Záleží Vláde SR na tom, aby v zdravotníctve bolo dostatok peňazí na boj s pandémiou?

Vláda sa rozhodla sumou 198 miliónov dofinancovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Kým v minulosti bolo dofinancovanie transparentne rozdelené medzi všetky zdravotné poisťovne, tentoraz peniaze dostane len štátna poisťovňa. Na boj s pandémiou nie je v zdravotníctve dosť peňazí a návrh rozpočtu hovorí, že nebude ani budúcom roku. Ako to riešiť? Odpovedá Matej Štepiansky zo ZP Dôvera.

Ako koronakríza ovplyvnila rezortnú pokladnicu? Už začiatkom roka vraj v rezorte chýbalo 200 miliónov eur. Prečo?

Dôvodom bol zle nastavený štátny rozpočet, respektíve príliš nízke platby poistného, ktoré platí štát za deti, dôchodcov, rodičov na materskej či nezamestnaných. Už pri schválení rozpočtu bolo jasné, že to bude problém. O tom, že príde pandémia, vtedy ešte nik netušil.

Dofinancovanie štátnych poistencov nie je novinkou. Aké zmeny navrhuje vláda teraz?

Dofinancovanie ako také je problém. Pri správnom nastavení rozpočtu by sa nemalo diať. Za posledné roky bolo potrebné niekoľko ráz. Robilo sa to transparentným spôsobom, teda tak, že štát zvýšil platby za poistencov štátu a financie sa tak rozdelili rovnomerne medzi zdravotné poisťovne. Vláda sa však teraz rozhodla, že peniaze dá iba štátnej zdravotnej poisťovni a na súkromné poisťovne a ich poistencov sa vykašle. 

Hovoríme o diskriminácii súkromných zdravotných poisťovní a ich poistencov, ktoré sa dostali akoby na vedľajšiu koľaj. Hovorilo sa však aj o návrhu na kapitálový vstup štátu do súkromných zdravotných poisťovní, čo považujeme za neprimeraný a neodôvodnený zásah do vlastníckych práv, a zároveň za prvý krok v snahe vytlačiť z trhu súkromné zdravotné poisťovne.

Podporte iniciatívu Stop hazardu so zdravím

Vláda schválila za posledné týždne dve finančné injekcie spolu vo výške 198 miliónov eur pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Tieto peniaze do štátnej pokladne priniesli aj daňoví poplatníci súkromných zdravotných poisťovní. Je to v poriadku?

Je to nespravodlivé. Poistenci súkromných zdravotných poisťovní tiež platia dane a z ich peňazí sa dotuje štátna zdravotná poisťovňa. 

Prečo má dôjsť iba k dofinancovaniu štátnej poisťovne? Aj súkromné poisťovne majú predsa významné percento štátnych poistencov.

Takzvaní poistenci štátu, teda tí, za ktorých platí poistné štát, sú vo všetkých zdravotných poisťovniach. V Dôvere je ich takmer milión, teda skoro 60 percent z celkového počtu našich poistencov. Sú to deti, dôchodcovia, nezamestnaní, rodičia na materskej. 

Práve poistenci štátu zväčša potrebujú nákladnejšiu zdravotnú starostlivosť. Stáva sa poistenec štátu pre súkromnú poisťovňu príťažou? 

V zdravotnom poistení funguje takzvaných prerozdeľovací mechanizmus. Jeho úlohou je kompenzovať zdravotnej poisťovni s chorľavejšími poistencami vyššie náklady na ich zdravotnú starostlivosť. Na Slovensku teda vďaka tomuto mechanizmu súkromné zdravotné poisťovne prispievajú štátnej zdravotnej poisťovni na zdravotnú starostlivosť pre jej poistencov. Nie je to málo peňazí, len vlani to bolo 270 miliónov eur.

Každý poistenec by mal mať právo na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. Bude toto právo možné dodržať aj v prípade dofinancovania VšZP? Môže sa stať, že poistenci niektorých poisťovní budú mať menej výhod?

Vláda svojím rozhodnutím nepriamo núti súkromné zdravotné poisťovne šetriť na svojich poistencoch. Existuje riziko, že zdravotná starostlivosť už nemusí byť taká dostupná. Ale nejde tu len o zdravotné poisťovne, ale o celý zdravotnícky sektor.

Štát už dlhodobo platí veľmi nízke zdravotné odvody za deti, dôchodcov, nezamestnaných študentov či rodičov na materskej. Je to masa približne troch miliónov obyvateľov – takzvaných poistencov štátu. Tieto odvody sú vo výške približne 32 eur mesačne, pričom náklady na ich zdravotnú starostlivosť sú v priemere až 85 eur. Pokým sa ekonomike darilo, rozdiel zatiahli zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí platia prierné zdravotné odvody vo výške 150 eur. Pandémia nového koronavírusu všetko zmenila a aj našu ekonomiku naplno zasiahla, čo sa prejavilo aj v tom, že chýbajú peniaze na zdravotnú starostlivosť.

Čo sa s tým dá robiť?

V čase ekonomického prepadu, keď príjmy zdravotníctva klesajú, ale celý sektor je vystavený extrémnemu tlaku kvôli pandémii, by mal zasiahnuť štát. Avšak ani v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok nie je vyčlenených dostatok peňazí na zdravotnú starostlivosť. Preto je potrebné, aby sa štát vrátil k pôvodnému modelu platieb odvodov za deti, študentov či dôchodcov a zvýšil tieto platby na úroveň 5 percent z vymeriavacieho základu, ktorým je priemerná mzda spred dvoch rokov. Takto by sa zdravotníctvo dostalo potrebnú injekciu na boj s pandémiou.

Často počúvame argument, že zisk do verejného zdravotného poistenia nepatrí. Čo na to hovoríte?

Zisk je odrazom zodpovedného hospodárenia. To, že Dôvera a zdravotnícke zariadenia vo vlastníctve Penty hospodária so ziskom, okrem iného znamená aj to, že štát nemusel z verejných zdrojov vynaložiť ani euro na ich oddlžovanie či záchranu. Dôvera funguje zdravo, dôkazom toho sú aj dane, ktoré v posledných 10 rokoch odviedla do štátneho rozpočtu v celkovej sume viac ako 90 miliónov eur. Navyše vidíme aj obrovské súkromné investície v slovenskom zdravotníctve, či už je to Nová nemocnica v lokalite Bory v Bratislave, Nemocnica novej generácie v Michalovciach či obnova nemocníc v rámci celej siete nemocníc Svet zdravia.

Podporte iniciatívu Stop hazardu so zdravím

Pridať komentár

Zadajte meno
Nesprávny email
Zadajte komentár